Soprannomi

I soprannomi (o 'ngiurie), erano usati per identificare la persona e/o la famiglia di appartenenza. Si tramandavano di padre in figlio, di generazione in generazione. Il soprannome, si sostituiva nel paese al cognome. Il soprannome, alla maggior parte delle persone non veniva dato a caso, ma derivava da un comportamento, da un abitudine, da una parola pronunciata male, dal mestiere, dalla condizine sociale, dal paese di provenienza o, semplicemente dal cognome storipiato, etc. Questa θ un'usanza che sta scomparendo.

Ecco quelli che conosco


• Aceddu
• Addamu
• Ammaccalerva
• Ammuccati L'Ovu
• Annacatipalli
• Ansiriddu
• Babbaluciu
• Bafalacchiu
• Barbareddu
• Bardizzu
• Botta
• Burgisuni
• Calabrisi
• Campanedda
• Cappeddu
• Capuni
• Capurali
• Cartella
• Cavaleri
• Cavigliuni
• Chianiotu
• Cipudda
• Corvu
• Cosci Logni
• Crucchiuluni
• Cuffaru
• Dibilizza
• Draddaru
• Fappetru
• Filinia
• Lavannera
• Luna
• Mandalena
• Mandulinaru
• Mangia Lasagni
• Mascaredda
• Mezza Chitarra
• Mezzu Cafisu
• Mezzuculu
• Minchiulunaru
• Mirrinu
• Mulettu
• Munneddu
• Ninμ
• Padedda
• Pagliaru
• Panipersu
• Patanu
• Pedi di Voi
• Pena
• Picchiu
• Picciuni
• Pidina
• Piraru
• Pirufattu
• Puglisi
• Quaranta
• Reginu
• Russeddu
• Salaru
• Sciaraballu
• Scoma
• Scrufina
• Sirena
• Spezia
• Spineddu
• Zabobbu